PfB Yapı Elemanları Test Enstitüsü Web Sitesi Kullanım Koşulları

Web sitesinin sahibi PfB Yapı Elemanları Test Enstitüsü olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi kendisine aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

1. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi PfB Yapı Elemanları Test Enstitüsü’ne ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. PfB Yapı Elemanları Test Enstitüsü herhangi bir uyarıda bulunmaksızın Tanım ve Koşullar üzerinde, bu Web Sitesi üzerinde ve bu Web Sitesi içerisindeki bilgi, isimler, resimler, logolar ve ikonlar üzerinde ayarlamalar, güncellemeler ve/veya değişiklikler yapabilir. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

2. Bu İnternet sitesindeki bilgiler yalnızca ilgi duyulan konulara ilişkin olarak yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. PfB Yapı Elemanları Test Enstitüsü’nün web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu, bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

3. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabidir. Bu Web Sitesindeki bilgiler PfB Yapı Elemanları Test Enstitüsü ve onun ürünleri ve servisleri hakkında bilgi vermek amacıyla iyi niyetle hazırlanmasına karşın, bu Web Sitesine erişim veya kullanımdan veya bu Web Sitesindeki malzeme, bilgi, fikri veya önerilerin kullanımından kaynaklanan herhangi, bunlarla sınırlı olmadan ve bunları içeren, direk, dolaylı, özel, kaza sonucu veya bir başka nedenden kaynaklanabilecek zararlardan PfB Yapı Elemanları Test Enstitüsü, şubeleri, bağlı olduğu şirketler, iştirakleri ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

4. Bu Web Sitesi PfB Yapı Elemanları Test Enstitüsü’nün kontrolü altında olmayan başka web sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. PfB Yapı Elemanları Test Enstitüsü link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

5. PfB Yapı Elemanları Test Enstitüsü Web Sitesi’nin sahibi PfB Yapı Elemanları Test Enstitüsü’dür. Bu Web sitesine giremek ve kullanmakla, sitesindeki herhangi bir bilgiyi kısmen veya bütün olarak değiştirmemeyi ve düzeltmemeyi, herhangi bir bilgi eklememeyi kabul ediyorsunuz. PfB Yapı Elemanları Test Enstitüsü’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, yazilim kod’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.