Ürün standardı

TS EN 13830 Giydirme cepheler – Mamul standardı

PfB Ürün uygunluk testleri ve sertifikaları TS EN 13830e göre