Ürün standardı

TS EN 13241-1 Kapılar - Endüstriyel ve ticarî yapılar ve garajlarda kullanılan - Mamul standardı - Bölüm 1: Yangına direnç veya duman kontrol özellikleri olmayan mamuller

PfB Ürün uygunluk testleri ve sertifikaları TS EN 13241-1e göre

Ürün standardı içinde belirtilmiş mecburi özellikler

Ürün standardı içinde belirtilmiş Ek özellikler