Ürün standardı

TS EN 14351-1 : 2006-07 Pencereler ve kapılar - mamul standardı, Performans özellikleri - Bölüm 1: pencereler ve yaya geçişine uygun hazır dış kapılar - Yangına direnç ve/veya duman sızıntısını önleme özellikleri olmayan

PfB Ürün uygunluk testleri ve sertifikalari TS EN 14351-1e göre

Ürün standardı içinde belirtilmiş mecburi özellikler


Ürün standardı içinde belirtilmiş Ek özellikler


Ürün standart dışında Ek özellikler